DECIZIE nr. 113 din 20 martie 2014 privind numirea domnului Marius Alexandru Dunca în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Alexandru Dunca se numeşte în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Art. 2
La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 44/2014 privind exercitarea atribuţiilor de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 24 februarie 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 198 din data de 20 martie 2014