DECIZIE nr. 532 din 27 noiembrie 2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Costea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi Avizul favorabil nr. 1.664.893/2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Costea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Elena Costea exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 796 din data de 27 noiembrie 2012