HOTĂRÂRE nr. 11 din 11 martie 2014 privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaţilor
Având în vedere demisia domnului Eugen Nicolicea din funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor şi luând act de această demisie,
în temeiul prevederilor art. 20 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor declară vacant un loc de secretar al Camerei Deputaţilor, ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului deputat Eugen Nicolicea.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 martie 2014.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 176 din data de 11 martie 2014