DECRET nr. 269 din 13 martie 2014 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa activitate managerială şi de cercetare, pentru contribuţia semnificativă avută la dezvoltarea relaţiilor tradiţionale de prietenie şi colaborare, pe multiple planuri, dintre România şi Republica Austria,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Comandor domnului inginer Gaston Glock, consul onorific al României în Landul Carintia, Republica Austria.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 188 din data de 17 martie 2014