DECIZIE nr. 155 din 5 martie 2013 pentru numirea domnului Cristian Vasile Petcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Vasile Petcu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 122 din data de 5 martie 2013