LEGE nr. 107 din 18 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39 din 4 iulie 2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 4 iulie 2012, cu următoarea modificare:
1.La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) sunt date în administrarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare cu titlu gratuit."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 230 din data de 22 aprilie 2013