HOTĂRÂRE nr. 1122 din 20 noiembrie 2012 pentru modificarea art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Alineatul (1) al articolului 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 15
(1)Autoritatea are în dotare un număr de 13 autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, cu un consum lunar de carburanţi de 150 de litri, respectiv de 200 de litri, pentru demnitari, şi 15 autolaboratoare cu un consum lunar de carburanţi de 500 de litri. Repartizarea autovehiculelor se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale

Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ovidiu Airimiţoaie

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 805 din data de 29 noiembrie 2012