DECIZIE nr. 132 din 25 februarie 2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Ionuţ Sebastian Iavor
Având în vedere propunerea Ministerului Tineretului şi Sportului formulată prin Adresa nr. 1.075 din 18 februarie 2013, precum şi avizul favorabil nr. 6.783/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar de către domnul Ionuţ Sebastian Iavor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionuţ Sebastian Iavor exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 110 din data de 25 februarie 2013