HOTĂRÂRE nr. 541 din 2 iulie 2014 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Nicolae Minea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului - cod fiscal 11795573, a căror valoare contabilă se modifică în urma reevaluării

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Datele de identificare

Valoarea contabilă actualizată
- lei -

0

1

2

3

4

5

40199

8.29.07

Imobil

Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 5

Spaţii cu destinaţie birouri situate la etajul 1 în clădirea cu regim de înălţime P + 10 E, având o suprafaţă utilă de 524 mp
Teren aferent imobil Bacău - cotă indiviză 58,13 mp

1.252.895,84


38.168,07 Total: 1.291.063,91

143708

8.29.07

Imobil

Bucureşti, str. Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu nr. 50, sectorul 1

Clădire de tip P + 7-8
Suprafaţa construită = 837,5 mp
Suprafaţa desfăşurată = 7.188,82 mp
Teren aferent imobil - 925 mp

28.159.100,20972.613,64 Total: 29.131.713,84

150061

8.29.07

Imobil

Bucureşti, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 1

Hală de producţie (arhivă) cu suprafaţa construită = 73,8 mp şi suprafaţa desfăşurată = 73,8 mp Teren aferent imobil - 73,8 mp

6.289,00


49.437,03

Total: 55.726,03

150062
150063

8.29.07
8.29.07

Imobil
Teren aferent imobil M.F.P. 150062

Bucureşti, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 1

Hală de producţie (arhivă) cu suprafaţa construită = 741,69 mp şi suprafaţa desfăşurată = 741,69 mp
Teren aferent imobil - 741,69 mp

63.205,00


496.877,02

TOTAL

31.038.585,80

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 502 din data de 7 iulie 2014