DECRET nr. 784 din 28 octombrie 2015 pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 808 din data de 30 octombrie 2015