HOTĂRÂRE nr. 92 din 28 octombrie 2015 privind cererea de efectuare a urmăririi penale faţă de doamna Udrea Elena Gabriela, fost membru al Guvernului şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în Dosarul nr. 87/P/2015
Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referitoare la formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de doamna Udrea Elena Gabriela, fost membru al Guvernului şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în Dosarul nr. 87/P/2015 - Direcţia Naţională Anticorupţie,
În temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor cere efectuarea urmăririi penale faţă de doamna deputat Udrea Elena Gabriela, fost membru al Guvernului, membru al Camerei Deputaţilor, pentru faptele care fac obiectul Dosarului nr. 87/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 803 din data de 29 octombrie 2015