DECIZIE nr. 66 din 21 ianuarie 2013 pentru eliberarea domnului Sergiu Nistor din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sergiu Nistor se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 21 ianuarie 2013