ORDIN nr. 1268 din 11 decembrie 2012 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti
Având în vedere:
- Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. R.A. 1.066 din 11 decembrie 2012;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 151/2011 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011-2013,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă detalierea pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, conform anexei nr. 1.
(2)Numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se referă la numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, fără a îngrădi posibilitatea funcţionării structurilor spitaliceşti cu un număr mai mare de paturi, care să fie finanţate din alte surse.
(3)Reducerea numărului de paturi finanţate din fonduri publice în anul 2013 faţă de anul 2012 se va determina prin aplicarea aceluiaşi procent de reducere atât asupra numărului de paturi din unităţile sanitare publice, cât şi asupra numărului de paturi din unităţile sanitare private.
Art. 2
(1)În numărul de paturi pe judeţ se includ paturile din unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, inclusiv cele al căror management a fost transferat autorităţilor administraţiei publice locale, din subordinea Academiei Române, precum şi din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi paturile din unităţile sanitare private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă.
(2)La încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale se vor avea în vedere creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor medicale şi asigurarea accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale.
Art. 3
Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Pensii Publice, precum şi unităţile sanitare cu paturi publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
(1)În judeţele/municipiul Bucureşti în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Naţională de Pensii Publice, vor stabili numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, cu încadrarea în numărul de paturi aprobat la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti.
(2)Judeţele în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române sunt prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 5
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

ANEXA nr. 1:
Detalierea pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă

Nr. crt.

Judeţul

Numărul de paturi din unităţi sanitare publice şi private

1.

Alba

1.835

2.

Arad

2.272

3.

Argeş

2.978

4.

Bacău

3.588

5.

Bihor

3.794

6.

Bistriţa-Năsăud

1.242

7.

Botoşani

2.100

8.

Braşov

3.500

9.

Brăila

1.791

10.

Buzău

2.034*)

11.

Caraş-Severin

1.498

12.

Călăraşi

961

13.

Cluj

6.551

14.

Constanţa

4.687

15.

Covasna

1.480

16.

Dâmboviţa

2.065

17.

Dolj

4.425

18.

Galaţi

2.985

19.

Giurgiu

663

20.

Gorj

1.853

21.

Harghita

1.756

22.

Hunedoara

2.866

23.

Ialomiţa

705

24.

Iaşi

7.256

25.

Ilfov

644

26.

Maramureş

2.552

27.

Mehedinţi

1.319

28.

Mureş

3.980

29.

Neamţ

2.419

30.

Olt

1.864

31.

Prahova

3.693

32.

Satu Mare

1.623

33.

Sălaj

1.044

34.

Sibiu

2.573

35.

Suceava

2.849

36.

Teleorman

1.620

37.

Timiş

5.404

38.

Tulcea

813

39.

Vaslui

1.979

40.

Vâlcea

1.982

41.

Vrancea

1.347

42.

Bucureşti

20.537

TOTAL:

123.127

*) Creşterea numărului de paturi se va repartiza Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca.
ANEXA nr. 2:
Judeţele în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române

Nr. crt.

Judeţe în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române

1.

Argeş

2.

Bacău

3.

Bihor

4.

Braşov

5.

Cluj

6.

Constanţa

7.

Dolj

8.

Galaţi

9.

Hunedoara

10.

Iaşi

11.

Mehedinţi

12.

Neamţ

13.

Prahova

14.

Sibiu

15.

Timiş

16.

Vrancea

17.

Bucureşti

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 845 din data de 13 decembrie 2012