HOTĂRÂRE nr. 42 din 3 decembrie 2014 pentru modificarea art. 4 şi a anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale
În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
1.Articolul 4 şi anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
"- Art. 4
Comisia va elabora propunerile legislative privind legile electorale până la data de 30 iunie 2015."
- în anexă, la punctul 9 din componenţa comisiei, domnul deputat Victor Paul Dobre, aparţinând Grupului parlamentar PNL, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului senator Ioan Ghişe;
- în anexă, la punctul 11 din componenţa comisiei, domnul senator Alin-Păunel Tişe, aparţinând Grupului parlamentar PDL, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului senator Andrei-Liviu Volosevici.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 3 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 879 din data de 3 decembrie 2014