DECIZIE nr. 1 din 21 ianuarie 2013 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară
În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 84 alin. (2) şi (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor se convoacă în sesiune extraordinară în data de 22 ianuarie 2013, ora 14,00, până la finalizarea dezbaterilor şi a votului asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, pentru:
1.aprobarea bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2013;
2.depunerea jurământului de credinţă de către un deputat.
-****-

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 21 ianuarie 2013