HOTĂRÂRE nr. 798 din 16 octombrie 2013 privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit anexei nr. 2.
Art. 3
Se aprobă comasarea imobilelor aflate în domeniul publicai statului, potrivit anexei nr. 3.
Art. 4
Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5
Unităţile primitoare vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor din actele normative în vigoare privind executarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, în termen de 60 de zile de la întocmirea protocolului prevăzut la art. 4.
Art. 6
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - valorică în termen legal şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ale căror valori de inventar se actualizează

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Administratorul imobilului

Adresa imobilului

Valoarea contabilă actualizată - lei -

0

1

2

3

4

5

6

1.

153430

8.29.08

Sediu sucursală

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău

C.U.I. 23122511

Ţara: România Judeţul: Buzău Municipiul: Buzău, Str. Mesteacănului nr. 23

177.682

2.

114498

8.28.03

Laborator cercetare

Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău

C.U.I. 2813344

Ţara: România Judeţul: Buzău Municipiul: Buzău, Str. Mesteacănului nr. 23

362.261

3.

154577

8.29.08

Sediu administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Ţara: România Judeţul: Buzău Municipiul: Buzău, str. Lt.-col. Gheorghe Iacob nr. -

200.827

4.

34677

8.28.03

Clădire administrativă (laborator pedologie şi agrochimic)

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău

C.U.I. 4233971

Ţara: România Judeţul: Buzău Municipiul: Buzău, str. Lt.-col. Gheorghe Iacob nr. -

402.166

5.

152108

8.29.08

Sediu Centrul Local Pogoanele

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău

C.U.I. 23122511

Ţara: România Judeţul: Buzău Oraşul: Pogoanele, str. Nicolae Bălcescu nr. 101

16.961

6.

36331

8.28.10

Clădire

Direcţia pentru Agricultură Buzău

C.U.I. 4233858

Ţara: România Judeţul: Buzău Oraşul: Pogoanele, str. Nicolae Bălcescu nr. 101

21.867

7.

152109

8.29.08

Sediu Centrul Local Pătârlagele

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău

C.U.I. 23122511

Ţara: România judeţul: Buzău Oraşul: Pătârlagele nr. -

3.039

8.

36325

8.28.10

Clădire

Direcţia pentru Agricultură Buzău

C.U.I. 4233858

Ţara: România judeţul: Buzău Oraşul: Pătârlagele nr. -

16.186

9.

153429

8.29.08

Sediu sucursală

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi

C.U.I. 20692348

Ţara: România Judeţul: Iaşi Municipiul: Iaşi, str. Dumbrava Roşie nr. 7

464.647

10.

38990

8.28.03

Clădire laborator seminţe

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Iaşi

C.U.I. 4541793

Ţara: România Judeţul: Iaşi Municipiul: Iaşi, str. Dumbrava Roşie nr. 7

1.246.978

11.

36807

8.29.08

Clădire Centrul Local Reghin

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Ţara: România judeţul: Mureş Municipiul: Reghin, Str. Gării nr. -

603.521

12.

36982

8.29.08

Bloc G cu 40 apartamente + teren aferent clădirii

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Ţara: România judeţul: Mureş Municipiul: Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2

2.978.458

13.

153271

8.29.08

Centru Sucursală Târgu Mureş

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş

C.U.I. 23143514

Ţara: România judeţul: Mureş Municipiul: Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2

837.365

14.

37517

8.29.08

OARZ Focşani - Pavilion central + grajd

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Ţara: România Judeţul: Vrancea Municipiul: Focşani, Bd. Brăilei nr. -

1.128.213

15.

152739

8.29.08

Pavilion Central + gard UARZ Focşani

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura - Centrul Judeţean Vrancea

C.U.I. 20795092

Ţara: România Judeţul: Vrancea Municipiul: Focşani, Bd. Brăilei nr. 121

1.845.376

16.

152156

8.29.08

Centrul Local Comana

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna: Comana nr. -

18.401

17.

39894

8.29.08

Pavilion administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura - Centrul Judeţean Giurgiu

C.U.I. 20738836

Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna: Comana nr. -

34.097

18.

154576

8.29.08

Sediu administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Ţara: România Judeţul: Argeş Satul: Domneşti nr. -

102.290

19.

154582

8.29.08

Sediu administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Ţara: România Judeţul: Brăila Satul: Movila Miresii nr. -

222.827

20.

151213

8.28.01

Sediu sistem Movila Miresii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212

Ţara: România Judeţul: Brăila - nr. -

29.140

21.

151251

8.29.08

Clădire administrativă structură zidărie Sediu sistem Viziru

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

C.U.I. 29275212

Ţara: România Judeţul: Brăila - nr. -

10.543

22.

96962

8.28.13

Casă tip piatră

Direcţia pentru Agricultură Bacău

C.U.I. 4278787

Ţara: România Judeţul: Bacău Comuna: Vultureni nr. -

231.768

23.

35738

8.28.10

Corp Clădire Măgura

Agenţia de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău

C.U.I. 20746669

Ţara: România Judeţul: Bacău Comuna: Măgura nr. -

449.113

24.

152105

8.29.08

Sediu Centrul Local Abrud

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba

C.U.I. 20715107

Ţara: România Judeţul: Alba Oraş: Abrud, str. Avram Iancu nr. 1A

333.517

25.

152107

8.29.08

Sediu Centrul Local Blaj

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba

C.U.I. 20715107

Ţara: România Judeţul: Alba Municipiul: Blaj, str. Mihail Kogălniceanu nr. 76

8.223

26.

153257

8.29.08

Centrul Local Oraviţa

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Caraş-Severin

C.U.I. 20771905

Ţara: România Judeţul: Caraş-Severin Oraş: Oraviţa, Str. Răchitovei nr. 1

34.040

27.

27212

8.29.06

Clădire birou + magazie

Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin

C.U.I. 4692605

Ţara: România Judeţul: Caraş-Severin Oraş: Oraviţa, Str. Răchitovei nr. 1

90.904

28.

153259

8.29.08

Sediu Centrul Local Domaşnea

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Caraş-Severin

C.U.I. 20771905

Ţara: România Judeţul: Caraş-Severin Comuna: Domaşnea nr. -

13.637

29.

27215

8.29.06

Clădire birou + magazie

Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin

C.U.I. 4692605

Ţara: România Judeţul: Caraş-Severin Comuna: Domaşnea nr. -

53.943

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se schimbă titularul dreptului de administrare

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Valoarea de inventar
- lei -

Denumirea bunului

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

153430

8.29.08

177.682

Sediu sucursală

Ţara: România Judeţul: Buzău Municipiul: Buzău, Str. Mesteacănului nr. 23

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău

C.U.I. 23122511

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău
C.U.I. 2813344

Sc - 360 mp
Sd - 360 mp

2.

154577

8.29.08

200.827

Sediu administrativ

Ţara: România judeţul: Buzău Municipiul: Buzău, Str. Lt-col. Gheorghe Iacob nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău

C.U.I. 4233971

Sc -160 mp
Sd -160 mp
Etaj 2

3.

152108

8.29.08

16.961

Sediu Centrul Local Pogoanele

Ţara: România judeţul: Buzău Oraşul: Pogoanele, str. Nicolae Bălcescu nr. 101

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău

C.U.I. 23122511

Direcţia pentru Agricultură Buzău

C.U.I. 4233858

Sc - 74,75 mp
Sd - 74,75 mp

4.

152109

8.29.08

3.039

Sediu Centrul Local Pătârlagele

Ţara: România judeţul: Buzău Oraşul: Pătârlagele nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău

C.U.I. 23122511

Direcţia pentru Agricultură Buzău

C.U.I. 4233858

Sc - 26 mp
Sd -26 mp

5.

153429

8.29.08

464.647

Sediu sucursală

Ţara: România Judeţul: Iaşi Municipiul: Iaşi, Str. Dumbrava Roşie nr. 7

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi

C.U.I. 20692348

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Iaşi

C.U.I. 4541793

Sc -195 mp
Sd -195 mp Etaj 1

6.

36807

8.29.08

603.521

Clădire Centrul Local Reghin

Ţara: România Judeţul: Mureş Municipiul: Reghin, Str. Gării nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
C.U.I. 16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş C.U.I. 23143514

Sc -137 mp
Sd - 137 mp

7.

36982

8.29.08

2.978.458

Bloc G cu 40 apartamente + teren aferent clădirii

Ţara: România judeţul: Mureş Municipiul: Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
C.U.I. 16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş
C.U.I. 23143514

Sc -325 mp
P+3
Sd -1.463 mp
S curte -3.160 mp

8.

37517

8.29.08

1.128.213

OARZ Focşani - Pavilion central + grajd

Ţara: România Judeţul: Vrancea Municipiul: Focşani, Bd. Brăilei nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
C.U.I. 16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea
C.U.I. 20795092

Sc -412 mp
Et. 1
Sd -412 mp

9.

152156

8.29.08

18.401

Centrul Local Comana

Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna: Comana nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

C.U.I. 16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu
C.U.I. 20738836

Sc-80 mp
Sd - 80 mp
Scurte -1.200 mp

10.

154576

8.29.08

102.290

Sediu administrativ

Ţara: România Judeţul; Argeş Satul: Domneşti nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
C.U.I. 16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Argeş C.U.I. 23134320

Sc - 147,18 mp

11.

154582

8.29.08

222.827

Sediu administrativ

Ţara: România Judeţul: Brăila Satul: Movila Miresii nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
C.U.I. 16517187

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila C.U.I. 20737415

Parter parţial Sd -150 mp
S curte - 851 mp

12.

151213

8.28.01

29.140

Sediu sistem Movila Miresii

Ţara: România Judeţul: Brăila - nr. -

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare C.U.I. 29275212

Agenţia de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila C.U.I. 20737415

P (parţial)+ 1 Et.
Sd - 232 mp (din care 41 mp la parter),
S curte - 649 mp

13.

151251

8.29.08

10.543

Clădire administrativă

Ţara: România Judeţul: Brăila - nr. -

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
C.U.I. 29275212

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila C.U.I. 20737415

Sediu sistem Viziru structură zidărie

14.

96962

8.28.13

231.768

Casă tip piatră

Ţara: România judeţul: Bacău Comuna: Vultureni nr. -

Direcţia pentru Agricultură Bacău
C.U.I. 4278787

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău C.U.I. 20746669

Sc - 60,28 mp
Sd - 60,28 mp
S curte - 200 mp

15.

35738

8.28.10

449.113

Corp clădire Măgura

Ţara: România Judeţul: Bacău Comuna: Măgura nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău
C.U.I. 20746669

Direcţia pentru Agricultură Bacău C.U.I. 4278787

Casă oaspeţi Sc-103,33 mp

Cantină
Sc-452,38 mp
S curte - 5.642,615 mp

16.

152105

8.29.08

333.517

Sediu Centrul Local Abrud

Ţara: România Judeţul: Alba Oraş: Abrud, str. Avram Iancu nr. 1A

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba
C.U.I. 20715107

Direcţia pentru Agricultură Alba
C.U.I. 5714957

Sc-71 mp
Sd - 71 mp

17.

152107

8.29.08

8.223

Sediu Centrul Local Blaj

Ţara: România Judeţul: Alba Municipiul: Blaj, str. Mihail Kogălniceanu nr. 76

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba
C.U.I. 20715107

Direcţia pentru Agricultură Alba
C.U.I. 5714957

Sc - 8,37 mp
Sd - 8,37 mp
S curte - 91 mp

18.

153257

8.29.08

34.040

Centrul Local Oraviţa

Ţara: România Judeţul: Caraş-Severin Oraşul: Oraviţa, Str. Răchitovei nr. 1

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Caraş-Severin C.U.I. 20771905

Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin
C.U.I. 4692605

Sc -140 mp
Sd - 140 mp

19.

153259

8.29.08

13.637

Sediu Centrul Local Domaşnea

Ţara: România Judeţul: Caraş-Severin Comuna: Domaşnea nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Caraş-Severin
C.U.I. 20771905

Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin
C.U.I. 4692605

Sc -144 mp
Sd -144 mp Scurte - 6.975 mp

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în domeniul public al statului care se comasează

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Administrator

Datele de identificare a imobilelor care se comasează

Datele de identificare a imobilelor rezultate după comasare

Nr. M.F.

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar
- lei -

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar
- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

114498

8.28.03

Laborator cercetare

Ţara: România Judeţul: Buzău Municipiul: Buzău, Str. Mesteacănului nr. 23

Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău
C.U.I. 2813344

114498

Sc - 360 mp Sd - 720 mp (P+1E)

362.261

Sc - 360 mp Sd - 1.080 mp (P+2E)

539.943

153430

Sc - 360 mp Sd - 360 mp

177.682

2.

34677

8.28.03

Clădire administrativă (laborator pedologie şi agrochimic)

Ţara: România Judeţul: Buzău Municipiul: Buzău, str. Lt. col. Gheorghe Iacob nr. -

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău
C.U.I. 4233971

34677

Sc - 320 mp Sd -470 P+1 Scc - 940 mp

402.166

Sc - 480 mp Sd-630mp
P+2
Scc-940 mp

602.993

154577

Sc -160 mp Sd -160 mp Etaj 2

200.827

3.

36331

8.28.10

Clădire

Ţara: România judeţul: Buzău Oraşul: Pogoanele, str. Nicolae Bălcescu nr. 101

Direcţia pentru Agricultură Buzău C.U.I. 4233858

36331

Sc -80,25 mp
P
S curte - 1.091 mp

21.867

Sc -155 mp Scurte - 1.091 mp

38.828

152108

Sc -74,75 mp
Sd - 74,75 mp

16.961

 

4.

36325

8.28.10

Clădire

Ţara: România Judeţul: Buzău Oraşul: Pătârlagele nr. -

Direcţia pentru Agricultură Buzău

C.U.I. 4233858

36325

Sc - 116,49 mp
P
S curte - 858 mp

16.186

Sc - 142,49 mp
Scurte - 858 mp

19.225

152109

Sc - 26 mp Sd - 26 mp

3.039

5.

38990

8.28.03

Clădire laborator seminţe

Ţara: România Judeţul: Iaşi Municipiul: Iaşi, str. Dumbrava Roşie nr. 7

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Iaşi
C.U.I. 4541793

38990

Sc -195 mp

S+P+E2
Sd - 527 mp S curte - 383 mp

1.246.978

Sc -195 mp
S+P+2E
Sd - 722 mp Scurte - 383 mp

1.711.625

153429

Sc -195 mp Sd -195 mp Etaj 1

464.647

6.

153271

8.29.08

Centru sucursală Târgu Mureş

Ţara: România Judeţul: Mureş Municipiul: Târgu Mureş, Str. Insulei nr. 2

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş C.U.I. 23143514

153271

Sc - 325 mp Sd - 325 mp Et. 1
S curte - 1.200 mp

837.365

Sc - 325 mp P+4
Sd - 1.788 mp
Scurte - 4.360 mp

3.815.823

36982

Sc - 325 mp P+3 Sd- 1.463 mp
S curte - 3.160 mp

2.978.458

7.

152739

8.29.08

Pavilion central + Gard OARZ Focşani

Ţara: România Judeţul: Vrancea Municipiul: Focşani, Bd. Brăilei nr. 121

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea
C.U.I. 20795092

152739

Sc-412 mp S+P
Scc - 3.028 mp

1.845.376

Sc -412 mp S+P+1
Sd - 1.236 mp
Scc - 3.028 mp

2.973.589

37517

Sc -412 mp

et. 1

Sd - 412 mp

1.128.213

8.

39894

8.29.08

Pavilion administrativ

Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna Comana nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu
C.U.I. 20738836

39894

Sc - 50 mp Sd - 50 mp
S curte - 1.927 mp

34.097

Sc -130 mp
Sd -130 mp
Scurte - 3.127 mp

52.498

152156

Sc - 80 mp Sd - 80 mp S curte - 1.200 mp

18.401

9.

36608

8.28.03

Laboratoare + birouri + magazii

Ţara: România Judeţul: Alba Oraş: Abrud, Str. Avram Iancu nr. 1A

Direcţia pentru Agricultură Alba C.U.I. 5714957

36608

Sc -300 mp
P+1
Sd - 428 mp
Scurte - 5.100 mp

967.215

Sc - 371 mp
P+1
Sd - 499 mp
Scurte - 5.100 mp

1.300.732

152105

Sc - 71 mp Sd-71 mp

333.517

10.

36611

8.28.03

Laboratoare + birouri + magazii

Ţara: România Judeţul: Alba Municipiul: Blaj, str. Mihail Kogălniceanu nr. 76

Direcţia pentru Agricultură Alba C.U.I. 5714957

36611

Sc - 92,63
mp
P
Sd - 92,63 mp
S curte - 788 mp

62.466

Sc -101 mp
P
Sd - 101 mp
Scurte - 879 mp

70.689

152107

Sc - 8,37 mp
Sd - 8,37 mp
S curte - 91 mp

8.223

11.

27212

8.28.10

Clădire birou + magazie

Ţara: România Judeţul: Caraş-Severin Oraş: Ora viţa, Str. Răchitovei nr. 1

Direcţia pentru Agricultură Caras-Severin
C.U.I. 4692605

27212

Sc - 370 mp Sd - 370 mp

90.904

Sc - 510 mp Sd - 510 mp

124.944

153257

Sc -140 mp Sd -140 mp

34.040

12.

27215

8.28.10

Clădire birou + magazie

Ţara: România Judeţul: Caraş-Severin Comuna: Domaşnea nr. -

Direcţia pentru Agricultură Caraş - Severin
C.U.I. 4692605

27215

Sc -36 mp
P
Sd - 36 mp
S curte - 10.845 mp

53.943

Sc -180 mp
P
Sd -180 mp
Scurte - 17.820 mp

67.580

153259

Sc -144 mp Sd -144 mp S curte - 6.975 mp

13.637

13.

154582

8.29.08

Sediu administrativ

Ţara: România Judeţul: Brăila Satul: Movila Miresii nr. -

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila
C.U.I. 20737415

154582

Parter parţial
Sd -150 mp
S curte - 851 mp

222.827

P+1
Sd - 382 mp Scurte - 1.500 mp

251.967

151213

P (parţial) +1
Et.
Sd - 232 mp (din care 41 la parter)
S curte - 649 mp

29.140

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 651 din data de 23 octombrie 2013