Având în vedere prevederile art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne şi ministrul afacerilor externe emit următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor externe şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 17.820/265/2007 pentru aprobarea Protocolului de cooperare privind punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România1 se abrogă.
1Ordinul ministrului afacerilor externe şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 17.820/265/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 458 din data de 21 iunie 2016