ORDIN nr. 358 din 24 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului
În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, se introduc art. 2a alin. (1), art. 3a alin. (1), art. 10d şi art. 15a, care prevăd că este necesară o autorizaţie prealabilă pentru exportul, respectiv importul din Iran al produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare, originare sau nu din Iran.
Ţinând seama de prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată, cu modificări prin Legea 197/2011, cu modificările ulterioare, şi de prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.861 al Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, prevăzute în anexa care face parte din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
-****-

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniel Ioniţă,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 177 din data de 9 martie 2016