ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Având în vedere faptul că prin Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii măsurile aprobate pentru persoanele juridice, respectiv posibilitatea acordată acestora să desfăşoare şi activitate de distribuţie angro de medicamente îşi încetează aplicabilitatea la data de 1 ianuarie 2016,
luând în considerare că aplicarea în acest moment a prevederilor art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2005, republicată, cu modificările ulterioare, poate împiedica desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de încheiere a contractelor dintre aproximativ 400 de furnizori cu amănuntul de medicamente şi casele de asigurări de sănătate, ceea ce poate duce la imposibilitatea acestora de a furniza medicamente către populaţie,
ţinând seama de faptul că neadoptarea măsurii de prelungire a termenului, până la data de 31 martie 2016, ar afecta stocurile importante de medicamente,
având în vedere perioada necesară de timp pentru valorificarea stocurilor importante de medicamente şi luând în considerare faptul ca acestea nu pot fi valorificate până la finalul anului 2015,
ţinând cont de faptul că în condiţiile aplicării prevederilor art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, este necesar ca toate aceste societăţi comerciale să separe cele două tipuri de activităţi - comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al produselor farmaceutice - ceea ce implică reorganizări substanţiale ale activităţii societăţilor comerciale,
în considerarea faptului că procedurile de constituire a societăţilor durează aproximativ 60 de zile, autorizarea societăţilor comerciale pentru derularea de activităţi de comerţ cu ridicata pentru medicamente durează 120 de zile,
evidenţiind totodată şi faptul că autorizarea activităţii de comerţ cu amănuntul al medicamentelor, în condiţiile în care se realizează transferul activităţii prin vânzarea-cumpărarea fondului de comerţ, durează 90 de zile, iar dacă se face transferul activităţii prin fuziune, durata se ridică la 180 de zile,
având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor necesare pentru derularea în condiţii optime a procesului de contractare la nivelul caselor de asigurări de sănătate,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic
Termenul prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2015, se prorogă până la data de 31 martie 2016.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 986 din data de 31 decembrie 2015