HOTĂRÂRE nr. 90 din 14 decembrie 2015 privind numirea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate
În temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) şi ale art. 19 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Senatul îl numeşte, pentru un mandat de 4 ani, pe domnul Stan Bogdan în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Senatului din 14 decembrie 2015 cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 928 din data de 15 decembrie 2015