DECRET nr. 851 din 17 noiembrie 2015 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
având în vedere propunerea prim-ministrului interimar, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, interimar, ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
în semn de apreciere pentru dăruirea şi profesionalismul generaţiilor de cadre didactice în formarea intelectuală şi umană a tinerilor absolvenţi, pentru performanţa şcolii de a ocupa primul loc în clasamentul naţional privind valoarea adăugată adusă de şcolile evaluate din mediul rural,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler Şcolii Gimnaziale nr. 1 din comuna Horia, judeţul Constanţa.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

Sorin Mihai Cîmpeanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 859 din data de 18 noiembrie 2015