HOTĂRÂRE nr. 45 din 20 mai 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- doamna deputat Pană Adriana-Doina, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, în calitate de membru;
- domnul deputat Steriu Valeriu-Andrei, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în calitate de membru;
- domnul deputat Teodorescu Ioan Viorel, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, în calitate de membru;
- domnul deputat Marian Ion Cristinel, aparţinând Grupului parlamentar democrat şi popular, trece de la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 mai 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 352 din data de 21 mai 2015