DECRET nr. 801 din 12 septembrie 2016 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,
în semn de înaltă apreciere pentru îndelungata şi rodnica activitate, pentru profesionalismul şi constanţa cu care a promovat valorile culturale ale ţării noastre, pentru realizarea lucrării de certă valoare "Memorialul Holocaustului din Bucureşti un omagiu adus celor care au îndurat cutremurătoarele suferinţe în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria C "Artele plastice", domnului Peter Hans Jacobi.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 707 din data de 12 septembrie 2016