DECIZIE nr. 532 din 22 iulie 2016 privind stabilirea tarifului pentru serviciile de fotocopiere a documentelor aflate în dosarul individual
Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit prevederilor art. 228 alin. (5) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016,
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,
directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
Art. 1
(1)Se aprobă tariful pentru serviciile de fotocopiere a documentelor aflate în dosarul individual, în procent de 0,04 din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru copierea unei pagini.
(2)Tariful prevăzut la alin. (1) se actualizează odată cu modificarea salariului de bază minim brut pe ţară.
Art. 2
Unităţile penitenciare înregistrate ca plătitoare de TVA vor aplica cota legală la preţul stabilit.
Art. 3
Sumele încasate, reprezentând contravaloarea fotocopiilor respective, constituie venituri proprii ale unităţilor şi se utilizează potrivit Legii nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Cătălin Claudiu Bejan

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 600 din data de 8 august 2016