HOTĂRÂRE nr. 194 din 23 martie 2016 privind aprobarea stemei comunei Daneş, judeţul Mureş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Daneş, judeţul Mureş, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Daneş, judeţul Mureş
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Daneş, judeţul Mureş
Descrierea stemei
Stema comunei Daneş, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În partea superioară, în câmp roşu, se află un căprior de aur, flancat de doi ciorchini de strugure de aur cu frunză.
În partea inferioară, în câmp albastru, se află un turn crenelat de argint cu poartă neagră dublu arcuită şi cu acoperiş ascuţit roşu, flancat de două flăcări roşii bordate cu aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Ciorchinii de strugure reprezintă bogăţia viticolă a zonei.
Căpriorul reprezintă bogăţia cinegetică a zonei, fauna şi proiectele agroturistice.
Turnul simbolizează monumentele de arhitectură locală - castrul roman, construcţiile dacice, castelele medievale.
Flăcările reprezintă bogăţia subsolului în rezerve de gaz metan.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 255 din data de 6 aprilie 2016