ORDIN nr. 1419 din 21 septembrie 2015 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului
Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.180/CAB din 24 august 2015,
în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 26 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 756 din data de 9 octombrie 2015