HOTĂRÂRE nr. 4 din 12 martie 2013 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România
Având în vedere prevederile art. 19 şi art. 21 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,
Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali hotărăşte:
Art. 1
Se convoacă Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din România în data de 27 aprilie 2013, denumită în continuare Conferinţa.
Art. 2
La lucrările Conferinţei pot participa consultanţii fiscali înscrişi în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de aceasta la termenele stabilite prin hotărâri ale acesteia, respectiv: depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, achitarea cotizaţiilor fixe şi variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă şi achitarea taxei aferente.
Art. 3
Pentru o bună organizare a lucrărilor Conferinţei, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea până la data de 17 aprilie 2013, pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin e-mail la adresa conf2013@ccfiscali.ro
Art. 4
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 144 din data de 19 martie 2013