ORDIN nr. 1116 din 14 noiembrie 2012 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare ţinut la Banca Naţională a României a instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială MIT MOTORS INTERNATIONAL LEASING IFN - S.A.
Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale MIT MOTORS INTERNATIONAL LEASING IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României cu nr. 24.027 din 3 octombrie 2012, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009,
guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
Articol unic
Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare, ţinut la Banca Naţională a României, a Societăţii Comerciale MIT MOTORS INTERNATIONAL LEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, imobil C2, sectorul 1, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/16177/2005, cod de înregistrare fiscală RO 17981664, înscrisă în Registrul general ţinut la Banca Naţională a României la secţiunea h) "Leasing financiar" cu nr. RG-PJR-41-080118.
-****-

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 809 din data de 3 decembrie 2012