ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 8 mai 2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii
Ţinând cont că Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" este instituţia naţională, de interes strategic, în domeniul sănătăţii publice, aflată în proprietatea statului român, care poate fabrica vaccinurile necesare populaţiei împotriva riscurilor generate de epidemii şi pandemii, asigurând o relativă independenţă a României din acest punct de vedere în situaţii de criză majoră,
în acest context, sunt necesare aducerea şi menţinerea la parametri funcţionali a capacităţilor de fabricare a produselor biologice utilizate în prevenţia bolilor transmisibile, precum şi menţinerea la parametri normali a colecţiei naţionale de culturi microbiene şi celulare, a Laboratorului de biosiguranţă (BSL 3) şi operaţionalizarea Unităţii de intervenţie rapidă în urgenţe microbiologice şi bioterorism, evitându-se astfel întârzierile majore în derularea programelor de prevenţie şi în activitatea de diagnostic microbiologic al bolilor infecţioase cu impact major asupra sănătăţii publice,
având în vedere faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate şi a reglementărilor de implementare a lor, prin ordonanţă de urgenţă, ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi faptul că pot fi afectate sistemul naţional de sănătate publică, precum şi securitatea naţională a României, fapt evident în situaţii de criză, de epidemii şi pandemii,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public, respectiv asigurarea sănătăţii populaţiei, şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare în caz de epidemie sau de pandemie, intervenţia rapidă şi eficientă în situaţii de criză, a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind unele măsuri financiare în vederea implementării prin intermediul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" a Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic
În anul 2013, în mod excepţional, se pot asigura fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru realizarea de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino" a Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii. Planul naţional de intervenţie, condiţiile şi termenele de realizare a acestuia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 266 din data de 13 mai 2013