LISTA din 13 iunie 2013 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Marghita care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL MARGHITA
- lei -

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Judeţul/Municipiul

Cuantumul subvenţiei aprobate

1.

Asociaţia Caritas-Catolică - Filiala Marghita (Unitatea de asistenţă socială - Cantina socială)

Bihor/Marghita

41.964

2.

Asociaţia Caritas-Catolică - Filiala Marghita (Unitatea de asistenţă socială - Centru de îngrijire la domiciliu)

Bihor/Marghita

14.880

3.

Fundaţia creştină "Elim" (Unitatea de asistenţă - Centru pentru persoane fără adăpost)

Bihor/Marghita

22.320

4.

Fundaţia creştină "Elim" (Unitatea de asistenţă socială) - Centru specializat pentru copii cu dizabilităţi "Casa Silvia"

Bihor/Marghita

5.952

5.

Fundaţia creştină "Elim" (Unitatea de asistenţă socială) - Centru social în case de tip familial

Bihor/Marghita

14.880

TOTAL:

99.996

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 350 din data de 13 iunie 2013