ORDIN nr. 39 din 14 ianuarie 2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti
Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2014, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale se face de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, cu informarea Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţie Publice.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministru delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: NIVELUL MAXIM al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pe anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal
- mii lei -

 

Total, din care:

19.507.000

1

Alba

352.967

2

Arad

392.195

3

Argeş

599.297

4

Bacău

586.235

5

Bihor

614.714

6

Bistriţa-Năsăud

292.285

7

Botoşani

434.882

8

Braşov

528.104

9

Brăila

322.484

10

Buzău

405.418

11

Caras-Severin

295.256

12

Călăraşi

252.260

13

Cluj

637.657

14

Constanţa

629.144

15

Covasna

223.677

16

Dâmboviţa

427.208

17

Dolj

563.161

18

Galaţi

524.083

19

Giurgiu

216.824

20

Gorj

422.268

21

Harghita

345.533

22

Hunedoara

465.417

23

Ialomiţa

245.755

24

Iaşi

815.721

25

Ilfov

239.291

26

Maramureş

496.617

27

Mehedinţi

274.181

28

Mureş

531.068

29

Neamţ

458.143

30

Olt

432.153

31

Prahova

676.961

32

Satu Mare

386.218

33

Sălaj

243.773

34

Sibiu

423.964

35

Suceava

635.903

36

Teleorman

330.160

37

Timiş

648.250

38

Tulcea

222.272

39

Vaslui

439.059

40

Vâlcea

393.757

41

Vrancea

272.184

42

Municipiul Bucureşti

1.510.501

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 49 din data de 21 ianuarie 2014