ORDIN nr. M.88 din 3 septembrie 2013 pentru modificarea art. 110 alin. (11) din Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012
Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001,
având în vedere dispoziţiile art. 85 alin. 1 lit. i1) şi alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
1.La articolul 110 din Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 şi 88 bis din 11 februarie 2013, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(11) Cadrele militare declarate «respins» la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică pe o perioadă de un an calendaristic de la data când au fost evaluate şi declarate «respins» sunt trecute în rezervă sau direct în retragere, din oficiu, în condiţiile legii. Soldaţii şi gradaţii profesionişti declaraţi «respins» la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică pe o perioadă de un an calendaristic de la data când au fost evaluaţi şi declaraţi «respins» suportă consecinţe pentru neîndeplinirea criteriilor specifice pentru ocuparea funcţiei, inclusiv posibilitatea încetării contractului şi a trecerii în rezervă, în condiţiile legii."
Art. II
Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 octombrie 2013.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 570 din data de 6 septembrie 2013