ORDIN nr. 1169 din 6 octombrie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000
În baza prevederilor art. 19 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013,
ministrul economiei şi preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emit următorul ordin:
Art. I
Se aprobă cuantumul tarifului pentru activităţile de control tehnic al mijloacelor de joc de noroc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 2 la Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 25 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

Odeta Cristinela Nestor

ANEXĂ: Cuantumul tarifului pentru activităţile de control tehnic al mijloacelor de joc de noroc

Mijloc de joc/Subunitate

Tarif* în lei pentru:

Aprobare de tip

Completare aprobare de tip

Verificare tehnică iniţială/periodică

Verificare tehnică după reparaţie

Autorizare operator economic pentru repararea mijloacelor de joc

Slot-machine cu câştiguri cu un post şi un subprogram

1386

693

240

-

924

Pentru fiecare post suplimentar

831

416

120

-

Pentru fiecare subprogram suplimentar

8

8

2

-

Contoare mecanice

-

-

-

83

Unitate centrală

-

-

-

185

Cabinet

-

-

-

100

Rotor/Stator (pentru ruletele automate)

-

-

-

185

Black Box (pentru un tip de platformă hardware şi program)

1230

1230

-

123

Ruletă mecanică

16630

8315

4342

924

Aparat de extragere aleatorie a numerelor

6150

3075

1525

615

___
* Tariful da verificare tehnică iniţială/periodică/după reparaţie nu include cheltuielile ocazionate de transportul mijloacelor de verificare şi al personalului verificator cu autolaboratoare din dotarea Biroului Român de Metrologie Legală. Contravaloarea acestor cheltuieli se adaugă la tariful respectiv şi se determină, pentru categoria de mijloace de transport autolaboratoare, conform pct. 7 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 1 septembrie 2009, cu modificările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 790 din data de 30 octombrie 2014