DECIZIE nr. 14 din 26 octombrie 2012 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 30 octombrie-2 noiembrie 2012
În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Senatului decide:
Articol unic
În perioada 30 octombrie-2 noiembrie 2012, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Dan Radu Ruşanu, vicepreşedinte al Senatului.
-****-

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 728 din data de 29 octombrie 2012