HOTĂRÂRE nr. 1306 din 27 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Constanţa" la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 şi 645 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la secţiunea I "Bunuri Imobile" se abrogă poziţiile nr. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 362, 363, 364, 365;
b)la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 506 se introduc 29 de noi poziţii, poziţiile nr. 507-535, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXĂ:
Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Constanţa

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

507

1.6.2.

Mormânt Cavou Pictat Hipogeu

Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, zona restaurant Zorile

Suprafaţă construită = 34,63 mp

2003

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 230435

508

 

Teren aferent - Mormânt Cavou Pictat Hipogeu

Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, zona restaurant Zorile

Suprafaţă = 514 mp

2003

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 230435

COMPLEXUL MUZEAL HISTRIA

509

1.6.2.

Clădire - Muzeul de Arheologie Histria

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 1.086 mp

1982

2.853.235,92

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

510

1.1.9.

Post trafo

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 56 mp

1964

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

511

1.6.4.

Casă paznic

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 94 mp

1964

119.756,85

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

512

1.5.12.

Magazie

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 66 mp

1964

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

513

1.6.2.

Casa "Vasile Pârvan"

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 158 mp

1964

323.469,23

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

514

1.6.4.

Casă cercetători

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 367 mp

1964

105.065,75

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

515

1.5.12

Magazie

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 99 mp

1964

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

516

1.6.4.

Casă cercetători

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 102 mp

1964

148,124,39

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

517

1.5.12.

Depozit

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 33 mp

1964

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr, 101680

518

1.5.12

Depozit

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 37 mp

1964

143.215,86

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

519

1.5.12.

Depozit

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 68 mp

1964

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

520

1.5.12.

Depozit

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 68 mp

1964

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

521

1.6.4.

Cabina pază

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 13 mp

1964

1.343,05

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

522

1.3,7.2.

Parcare auto

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă = 2.000 mp

Poziţia - în faţa clădirii muzeului

1981

99.356,91

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

523

1.3.7.2.

Alei de acces

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă = 3.655 mp

Poziţia-stânga clădirii muzeului

1981

359.177,65

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

524

 

Teren aferent - Complexul Muzeal Histria

Comuna Istria, judeţul Constanţa

Suprafaţă = 480.650 mp

1982

10.851.659,99

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680

CETATEA CARSIUM

525

1.6.2.

Turnul de Nord-Vest al Cetăţii

Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa

Suprafaţă = 7.403 mp

N - Str. Carsium

E - Str. Luminii

V - Str. Lunii

S - proprietăţi private

2011

16.434

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101331

526

1.6.2.

Poarta de Nord a Cetăţii

Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa

Suprafaţă = 3.490 mp

N - Str. Carsium

E - Str. Carsium

V - proprietăţi private

S - Str. Unirii

2011

7.747

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101330

527

1.6.2.

Cetate

Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa

Suprafaţă = 25.520 mp

N - Str. Cetăţii

E - Str. Dobrogei/Str. Carsium/Str. Gheorghe Doja

S - Fluviul Dunărea

2011

56.654

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101328

528

1.6.2.

Fortificaţie Dealul Belciug

Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa

Suprafaţă = 16.587 mp

N - Str. Venus şi proprietăţi private

E - Str. Şcolii

V - proprietăţi private

S - Fluviul Dunărea

2011

36.823

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101329

CETATEA ULMETUM

529

1.6.2.

Teren aferent Cetatea Ulmetum

Comuna Pantelimon, judeţul Constanţa

Suprafaţă = 54.158 mp

2011

-

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101673

COMPLEX RUPESTRU BASARABI

530

1.6.2.

Ansamblul Rupestru Basarabi

Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 1.961 mp

1978

46.195,17

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 103314

531

1.6.4.

Casa paznicului - Complex Rupestru Basarabi

Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 96 mp

1978

29.513,30

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr, 103340

532

1.6.4.

Casa cercetătorilor - Complex Rupestru Basarabi

Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa

Suprafaţă construită = 122 mp

1978

55.635,25

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 103340

533

 

Teren aferent - Complex Rupestru Basarabi

Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa

Suprafaţă = 8.508 mp

1978

506.255,98

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 103340

REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CONSTANŢA

534

 

DJ 226C

DJ 226C

Lungime = 1.421 m de la km 0+000 UAT Năvodari până la km 1+421 UAT Ovidiu

Suprafaţă = 23.681 mp

2011

173.812,35

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, modificată prin Hotărârea nr. 406/2012, CF nr. 103531

535

 

DJ 228A

DJ 228A Ovidiu - Poarta Albă

Lungime totală -14,947 km

De la km 0+000 la km 14+947

Suprafaţă = 92.399 mp

2011

742.810,93

Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, modificată prin Hotărârea nr. 406/2012, CF nr. 107192

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 893 din data de 28 decembrie 2012