ORDIN nr. 86 din 17 septembrie 2014 pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003 privind aprobarea Ghidului de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi ale art. 3 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,
În temeiul dispoziţiilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003 privind aprobarea Ghidului de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 şi 792 bis din 11 noiembrie 2003.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 696 din data de 23 septembrie 2014