HOTĂRÂRE nr. 10 din 21 septembrie 2012 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de faptul că Autoritatea Electorală Permanentă nu dispune de suficient personal pentru a desemna reprezentanţi în toate birourile electorale de circumscripţie,
văzând declaraţiile de neapartenenţă politică date de persoanele desemnate prin prezenta hotărâre ca reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012,
în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) şi ale art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se desemnează reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, potrivit listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

ANEXĂ:
LISTA reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente desemnaţi în birourile electorale de circumscripţie constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
1.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Arad - Gacică Florin
2.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Argeş - Tomşa Luiza
3.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Bacău - Chiriac Constantin
4.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Braşov - Petra Claudiu Nicolae
5.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Brăila - Băduca Daniela
6.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Buzău - Vulpe Andrăşescu Iulia
7.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Caraş-Severin - Amzoi Nicolae
8.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Cluj - Rusu Loredana Mihaela
9.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Covasna - Farkas Laszlo
10.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Dâmboviţa - Palea Emanuel
11.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Dolj - Răduică Camelia
12.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Galaţi - Mihalache Andi
13.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Gorj - Vilău Lidia
14.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Harghita - Dănilă-Bekesi Maria Magdalena
15.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Hunedoara - Dako Melinda
16.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Iaşi - Boboc Andreea
17.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Ilfov - Grigore Nicoleta Gabriela
18.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Neamţ - Anton Eduard
19.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Olt - Chirhoc Dragoş Vasile
20.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Prahova - Ţogoe Florică
21.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Sălaj - Tegzeşiu Ioan Dan
22.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Sibiu - Cazacu Dana Claudia
23.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Teleorman - Ciobanu Norica
24.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Timiş - Costa Cristian
25.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Vaslui - Ciobanu Velu
26.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Vâlcea - Amza Zăuleţ Elena
27.Biroul Electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti - Duţă Daniel
28.Biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării - Ivan Iulian Alexandru
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 668 din data de 24 septembrie 2012