DECIZIE nr. 61 din 18 ianuarie 2013 pentru numirea domnului Dan Manolescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Manolescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 41 din data de 18 ianuarie 2013