HOTĂRÂRE nr. 73 din 24 iunie 2014 pentru aprobarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0)
În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei privind compensarea parţială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0) şi ţinând seama de:
- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;
- Nota de aprobare nr. 82 din 5 iunie 2014 şi Avizul de transmitere nr. 80 din 5 iunie 2014 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,
Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din ziua de 24 iunie 2014, hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Norma privind compensarea parţială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu intrare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 45/2012 pentru aprobarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-III/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 23 aprilie 2012.
-****-

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 502 din data de 7 iulie 2014