HOTĂRÂRE nr. 532 din 27 iulie 2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, ca urmare a reevaluării
Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, ale căror valori de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată

26160

8.19.01

27-63

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

17.148.241,24 lei

114129

8.19.01

27-112

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

4.303.901,90 lei

114128

8.19.01

27-110

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

2.425.114,80 lei

114008

8.19.01

27-09

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

4.501.356,20 lei

114009

8.19.01

27-12

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

562.458,67 lei

114112

8.19.01

27-84

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

3.289.334,07 lei

114125

8.19.01

27-104

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

668.491,87 lei

114010

8.19.01

27-15

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

142.834,89 lei

114011

8,19,01

27-16

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

160 087,92 lei

114012

8.19.01

27-17

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

142 834,89 lei

114013

8.19.01

27-18

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

151.461,40 lei

114014

8.19.01

27-19

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

142.834,89 lei

114015

8.19.01

27-20

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

142.834,89 lei

114062

8.19.01

27-21

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

160.087,92 lei

114063

8.19.01

27-23

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

132.075,23 lei

114064

8.19.01

27-24

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

115.093,14 lei

114065

8.19.01

27-25

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

136.765,36 lei

114066

8.19.01

27-26

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

93.321,89 lei

114067

8.19.01

27-27

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

128.573,19 lei

114068

8.19.01

27-28

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

109.140,96 lei

114069

8.19.01

27-29

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

101.739,08 lei

114070

8.19.01

27-30

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

100.579,54 lei

114072

8.19.01

27-32

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

101.739,08 lei

114073

8.19.01

27-33

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

101.739,08 lei

114074

8.19.01

27-35

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

164.138,01 lei

114075

8.19.01

27-36

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

100.363,47 lei

114076

8,19,01

27-37

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

149.200,37 lei

114077

8.19.01

27-38

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

168.074,69 lei

114078

8.19.01

27-39

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

149.184,98 lei

114079

8.19.01

27-40

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

149.184,98 lei

114080

8.19.01

27-41

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

149.184,98 lei

114081

8.19.01

27-44

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

151.962,38 lei

114082

8.19.01

27-45

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

174.477,80 lei

114083

8.19.01

27-46

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

151.962,38 lei

114084

8.19.01

27-47

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

152.999,37 lei

114085

8.19.01

27-48

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

151.962,23 lei

114087

8.19.01

27-54

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

178.258,16 lei

114088

8.19.01

27-55

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

156.693,45 lei

114089

8.19.01

27-56

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

163.628,36 lei

114090

8.19.01

27-57

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

156.693,45 lei

114091

8.19.01

27-58

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

157.147,25 lei

114092

8.19.01

27-59

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

157.226,49 lei

114093

8.19.01

27-60

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

157.147,25 lei

114094

8.19.01

27-61

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

134.709,33 lei

114095

8.19.01

27-66

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

147.671,19 lei

114096

8.19.01

27-67

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

182.291,06 lei

114097

8.19.01

27-68

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

138.864,88 lei

114098

8.19.01

27-69

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

165.161,39 lei

114099

8.19.01

27-70

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

245.442,91 lei

114100

8.19.01

27-71

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

152.999,37 lei

114101

8.19.01

27-72

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

157.224,77 lei

114102

8.19.01

27-73

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

152.938,93 lei

114103

8.19.01

27-74

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

150.397,54 lei

114104

8.19.01

27-75

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

150.397,54 lei

114105

8.19.01

27-76

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

143.836,53 lei

114106

8.19.01

27-77

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

144.055,44 lei

114107

8.19.01

27-78

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

195.382,31 lei

114108

8.19.01

22-79

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

143.836,53 lei

114109

8.19.01

27-80

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

143.836,53 lei

114110

8.19.01

27-82

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

148.817,31 lei

114111

8.19.01

27-83

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

143.836,53 lei

114113

8.19.01

27-91

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

204.060,56 lei

114114

8,19,01

27-92

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

151.502,13 lei

114115

8.19.01

27-94

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

115.668,46 lei

114116

8.19.01

27-95

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

147.844,09 lei

114117

8.19.01

27-96

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

282.320,54 lei

114118

8.19.01

27-97

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

861.730,01 lei

114119

8.19.01

27-98

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

719.728,47 lei

114120

8.19.01

27-99

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

319.632,38 lei

114121

8.19.01

27-100

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

233.142,86 lei

114122

8.19.01

27-101

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

436.774,38 lei

114123

8.19.01

27-102

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

326.001,84 lei

114124

8.19.01

27-103

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

385.011,39 lei

114126

8.19.01

27-105

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

421.040,22 lei

114127

8.19.01

27-106

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ CUI 2613478

Judeţul Neamţ

361.609,71 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 591 din data de 3 august 2016