HOTĂRÂRE nr. 20 din 5 iunie 2013 privind vacantarea unui loc de deputat
În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 25 şi art. 34 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 210 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
având în vedere că în şedinţa de plen din data de 4 iunie 2013 Camera Deputaţilor a luat act de Decizia nr. 585 din 5 februarie 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care a fost admis recursul declarat de Agenţia Naţională de Integritate împotriva Sentinţei nr. 339 din 31 octombrie 2011 a Curţii de Apel Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal, cu consecinţa menţinerii ca legal şi temeinic a actului de constatare nr. 73.895/G/II din 27 iunie 2011, prin care s-a constatat starea de incompatibilitate în care se află domnul deputat Nechita Aurel, încetându-i astfel, de drept, calitatea de deputat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Nechita Aurel în Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi, Colegiul uninominal nr. 9.
-****-
Această hotărâm a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în şedinţa din data de 5 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 327 din data de 5 iunie 2013