DECIZIE nr. 24 din 20 ianuarie 2016 privind exercitarea atribuţiilor de secretar de stat la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mirela Popină, secretar general, exercită atribuţiile de secretar de stat la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat până la numirea secretarului de stat, conform legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 44 din data de 20 ianuarie 2016