ORDIN nr. 4956 din 19 noiembrie 2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.489/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit "Lady Bird" din municipiul Timişoara
Luând în considerare Adresa unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit "Lady Bird" din municipiul Timişoara nr. 18 din 7 octombrie 2014 înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar cu nr. 515 din 8 octombrie 2014,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
1.Articolul 1 al Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.489/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit "Lady Bird" din municipiul Timişoara, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 8 septembrie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit «Lady Bird», cu sediul în municipiul Timişoara, str. Martir Dan Cărpiniş nr. 19, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ «preşcolar», limba de predare «română», program «normal» şi «prelungit»."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 878 din data de 3 decembrie 2014