RECTIFICARE din 22 noiembrie 2013 la Decizia preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 2.742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 5 noiembrie 2013
La Decizia preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 2.742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 5 noiembrie 2013, se face următoarea rectificare:
- în anexa nr. 2A, la finalul formularului "RAPORT DE TRANZACŢII CU NUMERAR", se va citi:
"Numele şi prenumele persoanei autorizate:
.............................
(semnătura persoanei autorizate şi ştampila entităţii raportoare)"
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 719 din data de 22 noiembrie 2013