HOTĂRÂRE nr. 22 din 4 noiembrie 2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 2 alineatul (2), litera e1) va avea următorul cuprins:
"e1) Compartimentul juridic;"
2.La articolul 8 alineatul (1), litera c2) va avea următorul cuprins:
"c2) asigură conducerea Compartimentului juridic;"
3.Denumirea secţiunii 51 a capitolului VIII va avea următorul cuprins:
"- SECŢIUNEA 51: Compartimentul juridic "
4.Articolul 881 va avea următorul cuprins:
"Art. 881
Compartimentul juridic funcţionează în subordinea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."
5.Articolul 882 va avea următorul cuprins:
"Art. 882
În cadrul Compartimentului juridic al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie îşi desfăşoară activitatea consilieri juridici, care au calitatea de funcţionari publici."
6.La articolul 883, partea introductivă va avea următorul cuprins:
"Art. 883
Compartimentul juridic are următoarele atribuţii:"
7.Articolul 884 va avea următorul cuprins:
"Art. 884
Atribuţiile personalului Compartimentului juridic se stabilesc prin fişa fiecărui post."
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Livia Doina Stanciu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 686 din data de 8 noiembrie 2013