DECRET nr. 920 din 18 decembrie 2014 privind conferirea unor decoraţii
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. B, ale art. 8 lit. A şi B şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază,
în semn de apreciere deosebită pentru înaltul profesionalism, dăruirea şi devotamentul dovedite în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate,
Preşedintele României decretează:
Art. 1
Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1*) la prezentul decret.
Art. 2
Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 2*) la prezentul decret.
Art. 3
Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa I, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 3*) la prezentul decret.
Art. 4
Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4*) la prezentul decret.
Art. 5
Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 5*) la prezentul decret.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

_______
*) - Anexele nr. 1-5 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 944 din data de 23 decembrie 2014