HOTĂRÂRE nr. 7 din 26 martie 2013 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională
În temeiul prevederilor art. 142 şi 143 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi 68 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Domnul Valer Dorneanu, profesor universitar, doctor în drept, se numeşte în funcţia de judecător la Curtea Constituţională, pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a încetării mandatului doamnei judecător Aspazia Cojocaru, profesor universitar, doctor în drept, prin expirarea, la data de 8 iunie 2013, a termenului pentru care a fost numită.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 167 din data de 28 martie 2013