DECRET nr. 855 din 17 noiembrie 2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
în semn de apreciere pentru contribuţia personală avută la operaţiunile pe care Armata României le-a întreprins, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în vederea eliberării fostei Cehoslovacii, pentru implicarea personală în păstrarea vie a jertfei soldaţilor români,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari:
- domnului Juraj Penicka, participant direct la luptele de eliberare naţională, soldat al Armatei Cehoslovace;
- domnului Jan Melicher, participant direct la luptele de eliberare naţională într-un grup de partizani.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 855 din data de 17 noiembrie 2015