HOTĂRÂRE nr. 312 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea stemei comunei Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu
Descrierea stemei
Stema comunei Vânătorii Mici, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În dreapta, în câmp albastru, se află o fântână heraldică de argint cu albastru.
În stânga, în câmp verde, se află un cerb de argint, trecând spre dreapta, cu capul întors spre privitor.
În vârful scutului, în câmp negru, se află o sondă de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Fântâna face trimitere la numele satelor aparţinătoare comunei, respectiv Izvorul şi Vâlcelele.
Cerbul simbolizează bogăţia cinegetică a zonei, determinând denumirea localităţii.
Sonda simbolizează bogăţia solului în zăcămintele de petrol.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 339 din data de 4 mai 2016