ORDIN nr. 782 din 21 aprilie 2016 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2016
Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 3.192 din 19 aprilie 2016, precum şi Decizia nr. 32 din 16 ianuarie 2016 a Guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării",
luând în considerare prevederile art. 40, 41 şi 411 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul:
- art. 7 lit. A.k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;
- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1
Se nominalizează punctele de debarcare, precum şi centrele de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

ANEXĂ: Punctele de debarcare (PD), centrele de primă vânzare (CPV) autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării

Nr. crt.

Denumirea

Localitatea

Destinaţia

PD

CPV

1.

S.C. "Thalasa" - S.R.L.

Localitatea Sulina, judeţul Tulcea

x

x

2.

S.C. "San Stel Mar" - S.R.L.

Localitatea Sulina, judeţul Tulcea

x

x

3.

S.C. "Amorel" - S.R.L.

Localitatea Sulina, judeţul Tulcea

x

x

4.

S.C. "Black Sea Sturgeon" - S.R.L.

Localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea

x

x

5.

S.C. "Bene Mecaninvest & Construct" - S.R.L.

Localitatea Sulina, judeţul Tulcea

x

x

6.

S.C. "Wela" - S.R.L., localitatea Tulcea

Localitatea Tulcea, judeţul Tulcea

x

x

7.

S.C. "Wela" - S.R.L., localitatea Tulcea

Localitatea Crişan, judeţul Tulcea

x

x

8.

S.C. "Wela" - S.R.L., localitatea Tulcea

Canal Caraoman, judeţul Tulcea

x

x

9.

S.C. "Sanda Intermed" - S.R.L.

Localitatea Dunavăţu de Jos, judeţul Tulcea

x

x

10.

S.C. "Simcom Delta" - S.R.L.

Localitatea Plopu, judeţul Tulcea

x

x

11.

S.C. "Cherhana Jurilovca" - S.R.L.

Comuna Jurilovca, judeţul Tulcea

x

x

12.

S.C. "Miro Pesc" - S.R.L.

Localitatea Mila 23, judeţul Tulcea

x

x

13.

S.C. "Arcada"- S.R.L. - pescăria Marea Neagră

Localitatea Tulcea, judeţul Tulcea

-

x

14.

S.C. "La Cherhana" - S.R.L.

Localitatea Murighiol, judeţul Tulcea

x

x

15.

S.C. "La Cherhana" - S.R.L.

Localitatea Periteasca, judeţul Tulcea

x

-

16.

S.C. "Obretin" - S.R.L.

Amenajarea Piscicolă Obretin, localitatea Mila 23, judeţul Tulcea

x

x

17.

S.C. "NMG Impex" - S.R.L.

Localitatea Somova, judeţul Tulcea

x

x

18.

S.C. "Arcada" - S.R.L.

Localitatea Sarichioi, judeţul Tulcea

x

x

19.

S.C. "Zăuleţ" - S.R.L.

Localitatea Sinoie - Grindul Lupilor, judeţul Constanţa

x

x

20.

S.C. "Cri-Sir Tour"- S.R.L.

Localitatea Crişan, judeţul Tulcea

x

x

21.

S.C. "Most Fish" - S.R.L.

Localitatea Mila 23, judeţul Tulcea

x

x

22.

S.C. "Pescom Aliment" - S.R.L.

Localitatea Gorgova, judeţul Tulcea

x

x

23.

S.C. "Pescom Aliment" - S.R.L.

Localitatea Sfântu Gheorghe (gabara 586 TL), judeţul Tulcea

x

x

24.

S.C. "Ghiban & Trident" - S.R.L.

Localitatea Tulcea, judeţul Tulcea

-

x

25.

S.C. "Ghiban & Trident" - S.R.L.

Localitatea Vulturu, judeţul Tulcea

x

-

26.

S.C. "Royal Fish" - S.R.L.

Localitatea Murighiol, judeţul Tulcea

x

x

27.

P.F.A. Ţurlică A. Marian

Localitatea Nufărul, judeţul Tulcea

x

x

28.

S.C. "Prodex Turism" - S.R.L.

Localitatea Lunca, judeţul Tulcea

x

x

29.

S.C. "Rifag" - S.R.L.

Localitatea Mineri, judeţul Tulcea

-

x

30.

I.F. Grigore Ştefan

Localitatea Murighiol, judeţul Tulcea

x

x

31.

S.C. "Dec Fish" - S.R.L.

Localitatea Sinoe, Grindu Lupilor, judeţul Constanţa

x

x

32.

S.C. "Perspectiv Sport" - S.R.L.

Localitatea Dunavăţu de Jos, judeţul Tulcea

x

x

33.

S.C. "Acva Fish" - S.R.L.

Localitatea Mahmudia, judeţul Tulcea

x

x

34.

S.C. "Plaurul" - S.R.L.

Localitatea Mahmudia, judeţul Tulcea

x

x

35.

Asociaţia pescărească "Abramis"

Localitatea Enisala, judeţul Tulcea

x

-

36.

S.C. "Pescarom" - S.R.L.

Localitatea Sabangia, judeţul Tulcea

x

x

37.

S.C. "Răduţă Sport Tours" - S.R.L.

Localitatea Matiţa, judeţul Tulcea

x

-

38.

S.C. "Fish Com Mondial" - S.R.L.

Localitatea Sarichioi, judeţul Tulcea

x

-

39.

S.C. "Miadmar HDP" - S.R.L.

Localitatea Tulcea, judeţul Tulcea

-

x

40.

P.F.A. Sandu Dumitrel

Localitatea Isaccea, judeţul Tulcea

x

x

41.

S.C. "La Miluţă" - S.R.L.

Localitatea Caraorman, judeţul Tulcea

x

x

42.

S.C. "Perla Deltei" - S.R.L.

Localitatea Dunavăţu de Jos, judeţul Tulcea

x

x

43.

S.C. "Black Sea Sturgeon" - S.R.L.

km 29, braţul Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea

x

-

44.

S.C. "Pel-Yna" - S.R.L.

Localitatea Dunavăţu de Jos, judeţul Tulcea

x

x

45.

S.C. "Acva Imperial Grup" - S.R.L.

Localitatea Colina, judeţul Tulcea

x

x

46.

S.C. "Anghila Deltei" - S.R.L.

Localitatea Sălcioara/Jurilovca, judeţul Tulcea

x

x

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 324 din data de 27 aprilie 2016